Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

55 Międzynarodowy Festiwal Organowy

Elfinki

Koncert muzyki jazzowej - Accoustic Jazz Duo i zaproszeni goście.

Ella Bella Bingo

Koncert poezji śpiewanej Robert Solnica z Zofią Tudruj

Kraina smoków

Czarna owca

Wakacje z kulturą

 

 

Zachodniopomorska Karta Seniora

Regulamin kina

Regulamin korzystania z sali widowiskowo- kinowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie

Regulamin określa zasady korzystania z sali widowiskowo - kinowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
 2. Wejście do sali widowiskowo- kinowej możliwe jest jedynie po okazaniu ważnego biletu.
 3. Bilety są do nabycia w kasie kina w godzinach: godzinę przed każdym seansem
 4. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
 5. Bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia, emerytom oraz osobom niepełnosprawnym (I grupa inwalidzka)
 6. Bilety ulgowe mogą nabyć tylko osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu ( legitymacja szkolna, studencka, emeryta)
 7. Nabycie biletu ulgowego przez osobę niepełnosprawną następuje na podstawie okazania dokumentu (zaświadczenia, legitymacji) potwierdzającego niepełnosprawność. Opiekunowi osoby niepełnosprawnej nie przysługuje prawo do ulgi.
 8. Osoby, które nie spełniają wymogu granicy wieku w odniesieniu do filmu dopuszcza się do uczestniczenia w seansie filmowym tylko w towarzystwie osoby dorosłej./prawnego opiekuna.
 9. Bilety zbiorowe przysługują grupie zorganizowanej od 15 osób, które obejmują dzieci i młodzież z przedszkoli szkół wraz z opiekunami.
 10.  W cenie zakupu biletów zbiorowych przysługują zaproszenia dla opiekunów zgodnie z poniższą zasadą: przedszkola - 1 zaproszenie dla opiekuna na 10 przedszkolaków, szkoły podstawowe, gimnazja, liceum - 1 zaproszenie dla opiekuna na 15 uczniów.
 11. Dla rodzica/opiekuna prawnego z przynajmniej dwóją dzieci stosuje się tzw. bilety rodzinne. Jeden rodzic/opiekun i minimum dwoje dzieci do 12 roku życia.
 12. Dzieci poniżej 6 roku życia przebywają na Sali kinowej pod opieką osoby pełnoletniej.
 13. Bilet należy zachować do kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki został zakupiony.
 14. Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniami na bilecie.
 15. Dokumenty uprawniające do nabycia biletu ulgowego sprawdzone są wraz z biletem przy wejściu na salę kinową lub przy kasie w momencie zakupu biletu.
 16. Zwrotu lub zamiany biletu zakupionego w kasie kina można dokonać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem seansu na jaki został on zakupiony. Zwrot lub                zamiana biletu możliwa jest również w przypadku odwołania seansu filmowego. Zwrot pieniędzy za niewykorzystane bilety na seans filmu jest możliwy tylko za okazaniem paragonu potwierdzającego zakup biletu oraz ważnego biletu wstępu.
 17. Godziny rozpoczęcia seansów określone w terminarzu (oraz innych reklamach i ofertach) określają czas rozpoczęcia emisji bloku reklam i zwiastunów filmowych, po zakończeniu którego rozpoczyna się emisja filmu.
 18. Seanse filmowe  wyświetlane będą dla minimum 5 widzów.
 19.  Na terenie GOK obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych) oraz              wnoszenia i spożywania środków odurzających, alkoholowych i psychotropowych.
 20. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczane na teren GOK.
 21. Podczas seansów filmowych i innych wydarzeń kulturalnych organizowanych na sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie zabrania się dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.)
 22. Osoby uczestniczące w seansie filmowym lub innym wydarzeniu kulturalnym  zobowiązane są nie używać telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk.
 23. Na teren GOK obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 24. Za rzeczy pozostawione na Sali Kinowej, obsługa kina nie ponosi odpowiedzialności.
 25. Szatnia jest dla widzów bezpłatna i ogólnodostępna.
 26. Pracownik obsługi kina ma prawo nie wpuścić na salę kinową klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu lub narusza zasady określone niniejszym regulaminem.
 27. Pracownik GOK ma prawo odmówić wstępu na salę widowiskowo – kinową  osobie zachowującej się niekulturalne, niegrzecznie lub wulgarnie wobec innych klientów lub pracowników.
 28. Wszelkie reklamacje  należy zgłaszać do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
 29. Postanowienia Regulaminu w punktach: 17 do 26 mają zastosowanie również w przypadku imprez niebiletowanych.
 30. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11 marca 2016r.

 

Załącznik nr 1

 

Do Regulaminu korzystania z sali widowiskowo- kinowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie

 1. Obowiązujące ceny biletów na projekcje filmowe

  Filmy w systemie 2D

  - bilet normalny - 19zł

  - bilet ulgowy - 17 zł (dzieci, młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia, emeryci, osoby niepełnosprawne -I grupa inwalidzka)

  - bilet zbiorowy – 15zł (dla grupy zorganizowanej powyżej 15 osób dzieci i młodzieży
  z przedszkoli i szkół).

  - bilet rodzinny – rodzic/ prawny opiekun – 17zł, przynajmniej dwoje dzieci – 15 zł od dziecka

 2. Jednocześnie informujemy, iż ww. ceny biletów na projekcje filmowe mogą ulec    zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-24 12:11:27przez:
Opublikowano:2020-09-24 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury
Odwiedziny:657

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo