Jesteś tutaj: Start / Konkursy

Konkursy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Konkursy w 2018 r.

organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie

marzec

III Konfrontacje Teatralne Świetlic
Gminy Tychowo

konkurs
teatralny
 świetlice
marzec

"Marzanno Ty nasza"

konkurs
plastyczny

 świetlice
kwiecień
"Wielkanocna pisanka"

konkurs
plastyczny

świetlice
październik
"Ziemniaki Cudaki" konkurs
plastyczny
  świetlice
listopad "Drogi Polaków do niepodległości " konkurs
plastyczny

szkoły,

przedszkola

grudzień ,,Świąteczna ozdoba" konkurs
plastyczny
świetlice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej znajdują się pliki do pobrania (regulaminy konkursów, metryczki do wpisania danych)

Artykuły

Konkurs pt. "Wielkanocna Pisanka"

Konkurs plastycznego

„Pisanka Wielkanocna”

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 Pliki do pobrania (regulamin i metryczka) kliknij czytaj więcej ...

22 lutego 2018
Czytaj więcej o: Konkurs pt. "Wielkanocna Pisanka"

Konkurs pt. "Marzanno Ty nasza!"

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkie świetlice wiejskie Gminy Tychowo.

Regulamin konkursu i pliki do pobrania kliknij czytaj więcej ...

 

15 lutego 2018
Czytaj więcej o: Konkurs pt. "Marzanno Ty nasza!"

ZAPRASZAMY na konkurs pt. "Ziemniaki Cudaki" - dla dzieci uczęszczających na świetlice wiejskie Gminy Tychowo

Regulamin Konkursu Plastycznego

„Ziemniaki Cudaki”

Zadaniem konkursu jest stworzenie ludzika, zwierzątka, postaci… czyli Cudaka z ziemniaka ...

 

27 września 2018
Czytaj więcej o: ZAPRASZAMY na konkurs pt. "Ziemniaki Cudaki" - dla dzieci uczęszczających na świetlice wiejskie Gminy Tychowo

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Drogi Polaków do niepodległości”

 

Regulamin konkursu

 

„Drogi Polaków do niepodległości”

 

Celem konkursu jest propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci
 i młodzieży poprzez popularyzowanie i rozpowszechnianie wiedzy o:

 

- odzyskaniu przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku

 - najważniejszych postaciach związanych z tym wydarzeniem

 - znaczeniu tego wydarzenia dla współczesnej historii Polski

  

1.         Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie.

 2.         Konkurs jest skierowany do uczniów uczęszczających do  Przedszkoli i Szkół  na terenie gminy Tychowo.

 3.         Prace nie mogą być dziełem zbiorowym, oceniane będą jedynie te, które zostały wykonane indywidualnie.

 4.         Wymagania techniczne pracy:

 

  • Scharakteryzować temat w plastycznej kompozycji pomagając sobie symbolami (barwy narodowe, godło, flaga, data itp.).
  •  Zwrócić uwagę na postacie, które odegrały znaczącą rolę w wydarzeniu oraz na utrwalenie daty wydarzenia.
  •  Praca powinna mieć formę plakatu: powinna posiadać zarówno cechy informacyjne jak i dekoracyjne.

 

Technika wykonania dowolna, dopuszczalny jest także kolaż z wykorzystaniem gotowych elementów takich jak np. zdjęcia.

 Format pracy: A3.

 5.         Każdy uczestnik konkursu może oddać jedną pracę.

6.        Oceny i wyboru najlepszych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie.

7.         Spośród wszystkich prac zgłoszonych do konkursu komisja wyłoni zwycięzców
w drodze eliminacji na podstawie:

 - oceny zgodności prac z tematyką konkursu,

 - najwyższych walorów artystycznych,

 -pomysłowości i kompozycji, 

-estetyki wykonania.

7.         Prace konkursowe wezmą udział w wystawie zorganizowanej w Gminnym Ośrodku Kultury, jednak w przypadku dużej ilości zgłoszonych prac, Organizator zastrzega sobie prawo wyboru najlepszych.

8.          Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom oraz podsumowanie Konkursu odbędzie się 11 listopada 2018r. podczas Akademii z okazji Święta Niepodległości, która zorganizowana będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie.

9.         Organizator zastrzega sobie przyznanie I, II, III miejsca. W przypadku małej ilości zgłoszonych prac lub prac niespełniających kryteriów oceny organizator ma prawo nie przyznać nagrody . W przypadku dużej ilości zgłoszonych prac organizator ma prawo do przyznania dodatkowych nagród lub wyróżnień.

10.       Prace winny być opatrzone metryczką i  powinny zawierać:

 -tytuł konkursu

 -imię i nazwisko autora

 -nazwę szkoły

 -kategorię wiekową oraz klasę, do której uczęszcza autor pracy

 11.       Prace nie będą zwracane autorom.

 12.       Szczegółowa interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 13.       Prace należy złożyć  do 29 października 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury
              w Tychowie do godz.15.00.   

14.       Komisja oceni i przyzna nagrody w  kategoriach:

 

Kat. 1. – przedszkole 4-6 lat

 Kat. 2. – uczniowie klas I-III 7-9 lat                         

 Kat. 3. – uczniowie klas IV-VI 10-12 lat

 Kat. 4. – uczniowie klas VII i  VIII SP  i  klasy gimnazjalne 13-15 lat

 Kat.5. – uczniowie Szkoły Ponadgimnazjalnej

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

11 października 2018
Czytaj więcej o: Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Drogi Polaków do niepodległości”