Warsztaty

21 listopada 2017

20 listopada jedna z „Band” (tak, tak – w GOK-u mamy już dwie „Bandy”), tym razem „Alter” uczestniczyła w warsztatach wprowadzających w improwizację teatralną. Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone przez aktorkę Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie – panią Paulinę Teresę Lenart (tak, tak, wtajemniczeni wiedzą – Niecałkiem Blada Królewna ).

20 listopada jedna z „Band” (tak, tak – w GOK-u mamy już dwie „Bandy”), tym razem „Alter” uczestniczyła w warsztatach wprowadzających w improwizację teatralną. Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone przez aktorkę Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie – panią Paulinę Teresę Lenart (tak, tak, wtajemniczeni wiedzą – Niecałkiem Blada Królewna ).Przez trzy godziny (bez przerwy) młodzi artyści z zapałem angażowali się w zabawy, ćwiczenia i gry improwizacyjne pomagające rozwijać kreatywność, spontaniczność, a ponadto uważność i koncentrację na chwili obecnej. Przede wszystkim jednak warsztaty były piękną lekcją tworzenia czegoś RAZEM, lekcją otwarcia się na drugiego człowieka i na jego wybory. Jak okazuje się, to właśnie współpraca i empatia stanowią fundamenty teatru improwizacyjnego (nieśmiało twierdzimy, że wszystkiego, co nas otacza J).  

         Mamy nadzieję powtórzyć warsztaty improwizacji w styczniu, tym razem z udziałem drugiej z „Band” (bez „Alter”).          

Beata Bekisz, instruktor sekcji teatralnych GOK w Tychowie.  

Warsztaty teatralne

Cwiczenia

Praca w grupie

Warsztaty

Zadowoleni uczestnicy zajęć

Cwiczenia

Pani Paulina Lenart

uczestnicy warsztatów

Cwiczenia

Warsztaty