Tychowo dla Niepodległej

24 września 2019

W Tychowie organizowany będzie projekt :Tychowo dla Niepodległej. Zrealizujemy działania: cykl warsztatów w szkołach: SP oraz ZSP, dla Klubu  Seniora w Tychowie oraz podopiecznych Stowarzyszenia Amicus poświęconych tematyce :
1.Jak Polacy walczyli o niepodległość?
2.Słynni polscy bohaterowie czasów walki o niepodległość.

Efektem tych warsztatów będą wykonane prace plastyczne o tematyce niepodległościowej. Wszystkie one staną się "ozdobą" Tychowa .Miasteczko będzie kolorowe i pełne prac o tematyce jak   wyżej. Zostaną one wyeksponowane w witrynach sklepów, na prywatnych posesjach, w gablotach instytucji i urzędów.10 listopada odbędzie się uroczysta Msza Święta za Ojczyznę z udziałem pocztów sztandarowych oraz lokalnych artystów. Po Mszy wszyscy mieszkańcy obejrzą rekonstrukcję wydarzeń : Zdobycie Szubina przez  oddział Powstańców Wielkopolskich w 1919r.Następnie odbędzie się gra miejska  dla mieszkańców ,do której zadania przygotują drużyny  z partnerskich szkół, Stowarzyszenia, Klubu Seniora.

Od 26 sierpnia do 2września-przygotowania organizacyjne działań :podział zadań,

przydział obowiązków, określenie zakresu prac.

Od 03września do 02 października w szkołach: SP im .A. Mickiewicza, 
 ZSP im. prof. J. Radomskiego w Tychowie oraz dla Klubu Seniora i podopiecznych Stowarzyszenia Amicus, nauczyciele historii-wolontariusze pozyskani na potrzeby projektu, przeprowadzą warsztaty na tematy:1.Jak Polacy walczyli o  niepodległość?2.Słynni polscy bohaterowie czasów  walki o niepodległość. Na każdy temat odbędzie  się 9 warsztatów po1godzinie każdy.Wsumie-18 godzin warsztatów. Efektem będą wytwory plastyczne związane z powyższą tematyką warsztatów. Każda grupa ,po odbyciu warsztatów przygotuje plakaty, które posłużą do udekorowania miejsc publicznie odwiedzanych w miasteczku (sklepów/poczty, przychodni, przedszkola, żłobka, urzędu gminy, gablot GOK-u i innych posesji prywatnych)Powstanie ich około300.Pracownicy GOK przygotują zaproszenia, projekt plakatu informacyjnego o Zadaniu oraz zamówią jego druk w drukarni. 
Od 03 października do 02 listopada członkowie Stowarzyszenia Amicus, członkowie Klubu Seniora oraz nauczyciele i uczniowie SP im  .A. Mickiewicza w Tychowie, ZSP im .prof. J. Radomskiego w Tychowie, przygotują po dwa zadania do gry miejskiej. Powiązane one będą ściśle  z tematyką najważniejszych wydarzeń 1917-1922 oraz wybitnych polskich postaci tamtych czasów. Koordynatorem tego zadania będzie pracownik GOK.

Od 03 do 09 listopada wolontariusze ze szkół i ze Stowarzyszenia rozwieszą plakaty w miasteczku. Będzie ono po raz pierwszy barwnie udekorowane pracami mieszkańców: dzieci, młodzieży, seniorów i podopiecznych Stowarzyszenia Amicus (niepełnosprawni). Będzie to nowatorskie działanie w naszej miejscowości. Jako że plakaty będą rozwieszane prze z uczniów -autorów prac oraz wolontariuszy,  którymi będą dorośli, zadanie będzie realizowane z zachowaniem zasady wspólnoty pokoleniowej. Dopełnieniem będzie tu jeszcze udział seniorów z Klubu Seniora oraz podopiecznych niepełnosprawnych Stowarzyszenia Amicus. Wymiar międzypokoleniowy tej inicjatywy wzmocni więzi społeczne i odegra ważną rolę wychowania patriotycznego i obywatelskiego.  
10 listopada w Kościele Wspomożenia Wiernych w Tychowie odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta za Ojczyznę. Udział w niej wezmą poczty sztandarowe z terenu Gminy: SP im. A. Mickiewicza w Tychowie, ZSP im .prof. J Radomskiego w Tychowie, OSP w Tychowie, Koła Łowieckiego "Czajka", Koła Łowieckiego "Hubertus" .Uatrakcyjnią ją występy lokalnych artystów. Po Mszy, odbędzie się rekonstrukcja historyczna na temat: "Zdobycie Szubina przez oddział Powstańców Wielkopolskich w 1919r" .Rekonstrukcja wydarzeń dzięki swej atrakcyjności przyciągnie bardzo dużą ilość  mieszkańców. Po rekonstrukcji przeprowadzona zostanie gra miejska dla mieszkańców. Po raz pierwszy mieszkańcy będą mogli aktywnie uczestniczyć w obchodach ważnej uroczystości. Gra miejska będzie tak przeprowadzona, aby stoiska z zadaniami znajdowały się w często odwiedzanych miejscach w mieście. Pozwoli to na obserwowanie jej przebiegu przez pozostałych mieszkańców. Finałem będzie rozdanie nagród dla 3 zwycięskich drużyn oraz upominków okolicznościowych długopisy z logiem Biura Dla Niepodległej .Finał odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Tychowie. Trzy zwycięskie drużyny nagradzać będą włodarze miasta: Burmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej

Od 11 listopada do 20 listopada - Działania podsumowujące realizację projektu:1.W SP im. A. Mickiewicza w Tychowie, ZSP im. prof. J. Radomskiego w Tychowie, siedzibie Stowarzyszenia Amicus, Gminnego Ośrodka Kultury oraz w Urzędzie Miasta prezentowane będą zdjęcia z realizacji projektu 2.W lokalnej prasie podane będą informacje o wydarzeniach, które miały miejsce w czasie realizacji zadania. 3.W Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się spotkanie podsumowujące realizację zadania.

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie jest koordynatorem projektu: Tychowo dla Niepodległej. Realizują go w ramach Koalicji dla Niepodległej : GOK, SP im. A. Mickiewicza w Tychowie, ZSP im. prof. J. Radomskiego w Tychowie , Stowarzyszenie Amicus , Klub Seniora. Zadanie wspiera Burmistrz Tychowa Robert Falana. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 - 2022 w ramach Programu Dotacyjnego " Koalicje dla Niepodległej". Właśnie odbywają się warsztaty na tematy: 1.Jak Polacy walczyli
o niepodległość?2.Słynni polscy bohaterowie czasów walki o niepodległość.
Przygotowywane są też prace plastyczne, które niebawem będzie można oglądać na terenie Tychowa.
Wspólnie rozpoczęliśmy już świętowanie tego ważnego dla Polaków Święta.

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Zapraszamy na Gminne Obchody Święta Niepodległości

  Zapraszamy na Gminne Obchody Święta Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Zapraszamy na Gminne Obchody Święta Niepodległości

  Zapraszamy na Gminne Obchody Święta Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Szkoła Podstawowa im. A . Mickiewicza w Tychowie

  Warsztaty - Szkoła Podstawowa im. A . Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Szkoła Podstawowa im. A . Mickiewicza w Tychowie

  Warsztaty - Szkoła Podstawowa im. A . Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Szkoła Podstawowa im. A . Mickiewicza w Tychowie

  Warsztaty - Szkoła Podstawowa im. A . Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Szkoła Podstawowa im. A . Mickiewicza w Tychowie

  Warsztaty - Szkoła Podstawowa im. A . Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Stowarzyszenie Amicus

  Warsztaty - Stowarzyszenie Amicus

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Stowarzyszenie Amicus

  Warsztaty - Stowarzyszenie Amicus

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Stowarzyszenie Amicus

  Warsztaty - Stowarzyszenie Amicus

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Stowarzyszenie Amicus

  Warsztaty - Stowarzyszenie Amicus

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Klub Seniora

  Warsztaty - Klub Seniora

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Klub Seniora

  Warsztaty - Klub Seniora

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Klub Seniora

  Warsztaty - Klub Seniora

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im. prof.J. Radomskiego w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im. prof.J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im. prof.J. Radomskiego w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im. prof.J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez Stowarzyszenie Amicus w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez Stowarzyszenie Amicus w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez Stowarzyszenie Amicus w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez Stowarzyszenie Amicus w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez Stowarzyszenie Amicus w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez Stowarzyszenie Amicus w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Dekoracje miasta na Święto Niepodległosci

  Dekoracje miasta na Święto Niepodległosci

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości