Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Powiększ zdjęcie

BANDA w Szczecinie

Teatralne międzypokoleniowe spotkania w Tychowie – Społecznik 2018. Projekt dofinansowany  ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

3 czerwca 2018r. zrealizowaliśmy pierwsze z zadań realizowanego projektu w ramach programu Społecznik 2018. Projekt realizujemy we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Razem w Tychowie.

W piękną, słoneczną niedzielę 4 czerwca, zorganizowano wyjazd do Teatru Współczesnego
w Szczecinie. Młodzież pod opieką Beaty Bekisz oraz Renaty Kołodziej odbyła warsztaty teatralno- improwizacyjne prowadzone przez Grupę Improwizacji " Impro z Krypty ". Zajęcia te wprowadziły młodych ludzi w tajniki sztuki aktorskiej, dostarczyły wiedzy na temat zasad działań scenicznych oraz rozwinęły ich umiejętności i zainteresowania. Kolejnym etapem będzie praca dzieci, młodzieży nad własnym przedstawieniem teatralnym. Mamy nadzieję,
że pod koniec czerwca będziecie Państwo mogli obejrzeć je na deskach Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie.

Realizacja projektu dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pozwoliła na bezpłatny wyjazd młodzieży do Szczecina, obiad
w przyjemnym barze „Pasibrzuch” oraz skorzystanie z warsztatów przeprowadzonych przez profesjonalistów. Cieszyły słowa młodych ludzi po zakończeniu zajęć: już koniec? tak szybko?

L. Michlak, Dyrektor GOK

5 czerwca 2018
Powiększ zdjęcie

Dzień Dziecka – impreza plenerowa ,1 czerwca 2018r.

1 czerwca 2018r przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tychowie odbyła się impreza plenerowa. Uroczystość była elementem Polsko – Niemieckich Obchodów Dnia Dziecka
w Tychowie zaplanowanych na 1, 2 i 3 czerwca. Zrealizowano je w ramach projektu dofinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa – Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG...

4 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Dzień Dziecka – impreza plenerowa ,1 czerwca 2018r.
Powiększ zdjęcie

Dzień Działacza Kultury 2018 r.

29 maja 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się uroczyste obchody Dnia Działacza Kultury w Gminie Tychowo. Zaproszono władze samorządowe, działaczy kultury, członków Rady Kultury, prezesów i członków stowarzyszeń, które podejmują działania na rzecz rozwoju kultury, pracowników GOK. Burmistrz Tychowa, Robert Falana podziękował wszystkim, którzy dbają o rozwój kultury w naszej Gminie. Podkreślał rolę wspólnych starań o kultywowanie tradycji oraz rozwój życia kulturalnego. Na ręce Pani Dyrektor Lucyny Michalak złożył List Gratulacyjny dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie z podziękowaniami i życzeniami wszelkiej pomyślności.

Dzień Działacza Kultury był okazją do podsumowania minionego roku i działalności kulturalnej w naszej Gminie. Pani Lucyna Michalak wymieniła sukcesy i osiągnięcia, wspomniała też o nowych wyzwaniach i planach do zrealizowania. Wręczyła dyplomy z podziękowaniami za współpracę: władzom samorządowym, dyrektorom szkół i przedszkola, członkom Rady Kultury, prezesom i członkom stowarzyszeń, które współpracują z naszym Ośrodkiem Kultury. Podziękowania za działalność na rzecz rozwoju kultury w naszej Gminie otrzymali również: działacze, animatorzy, instruktorzy, członkowie zespołów ludowych oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie.

Uwieńczeniem uroczystości był koncert jazzowy w wykonaniu Pana A. Prokopowicza oraz A. Walczaka.

Uroczystość miała charakter otwarty. Dziękujemy mieszkańcom naszej Gminy, którzy przybyli, aby wspólnie z nami świętować to piękne i ważne święto.

L. Michalak, Dyrektor GOK w Tychowie.

Fot. Izabela Wesołowska

1 czerwca 2018

Gorąco zapraszamy wszystkie dzieci !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

 POLSKO – NIEMIECKIE OBCHODY DNIA DZIECKA W TYCHOWIE

 

01.06.2018 r

§ 1

Organizatorami  imprezy są : Urząd Miejski w Tychowie, Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki
Komunalnej oraz  Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie.

§  2

Impreza  ma charakter  plenerowy.
Udział  uczestników  jest  bezpłatny.
Planowana, szacunkowa, ilość uczestników- 200                                                                
Impreza  trwa  jeden dzień i rozpoczyna się o godz.  17.00 , 1 czerwca 2018 r., a kończy  o godz. 19.30

§  3

W czasie trwania imprezy jej uczestnicy zobowiązani są do:

  1. zachowania ładu, porządku, unikania sytuacji mogących zagrażać bezpieczeństwu
      uczestników.

   W szczególności zabrania się:

   -  przynoszenia na teren uroczystości jakiejkolwiek broni i przedmiotów mogących  
      wyrządzić krzywdę innym uczestnikom  imprezy,

   - spożywania napojów alkoholowych 

   - zachowania niezgodnego z przyjętymi normami współżycia społecznego,

 

2. W sytuacjach wiążących się z zagrożeniem życia,  zdrowia lub mienia stosowanie się
    do zaleceń osoby  będącej odpowiedzialnej za organizację imprezy.

 

§   4

 Organizator może przerwać  imprezę  w każdym momencie, jeżeli podyktowane jest to względami bezpieczeństwa jej uczestników.

 

§   5

 

Organizator powiadamia o planowanej imprezie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie oraz Kierownika posterunku Policji w Tychowie.

 

§   6

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODOinformuję:                                                                                                                
1) Administratorem   danych osobowych uczestnika imprezy – Polsko – Niemieckie Obchody   Dnia Dziecka w Tychowie ,  jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Tychowie ul. Wolności 7, 78-220 Tychowo                                                                                                                                                                     
2) Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie  jest Pani Ewa Łukjaniec  -  lukjaniec.gok@wp.pl;                                  
3)  Dane osobowe uczestnika imprezy/opiekuna prawnego uczestnika imprezy przetwarzane będą w celu promocji imprez kulturalnych organizowanych przez GOK w Tychowie, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit.e 
4) Odbiorcą  danych osobowych uczestnika imprezy/opiekuna prawnego opiekuna imprezy będą  - brak powierzenia danych osobowych                                                              
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres : zgodnie z Ustawą o Narodowym Zasobie archiwalnym i archiwach,                                      
6) Uczestnik imprezy/opiekun prawny uczestnika imprezy posiada  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;                                                                                                 7) Uczestnik imprezy/opiekun prawny uczestnika imprezy ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;  

                                                                                                                                                                       
Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Podstawa prawna : Ustawa o  prawie autorskim i prawach pokrewnych Art.. 81 ust. 2. pkt 2. tekst jednolity z dnia 08.05.2017 r.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres : zgodnie z Ustawą o Narodowym Zasobie archiwalnym i archiwach,

22 maja 2018