Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

UWAGA !!!

Zajęcia teatralne z panią Beatą Bekisz są odwołane z powodu choroby !

17 grudnia 2018
Powiększ zdjęcie

Kiermasz i koncert świąteczny – 14 grudnia 2018 r.

14 grudnia 2018r. zorganizowano w naszej Gminie trzeci już Polsko – Niemiecki Kiermasz i Koncert Bożonarodzeniowy. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach współpracy z niemiecką Gminą Neverin, współfinansowane przez środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa -  Fundusz Małych Projektów,  w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia Pomorze Przednie, Brandenburgia Polska w Euroregionie Pomerania. W realizację zadania zaangażowano: Gminę Tychowo, Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie oraz Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie. O godzinie 16.00 rozpoczęły się:  Kiermasz oraz Koncert.   Gości powitali Burmistrz Tychowa - Robert Falana oraz Dyrektor GOK – Lucyna Michalak. Głos zabrał Naczelnik Urzędu Neverin Peter Böhm, który wyraził zadowolenie ze współpracy z Gminą Tychowo i zaprosił do stoiska na kiermaszu, które przygotowała delegacja niemiecka.  Następnie na  pięknie udekorowanej sali widowiskowej GOK wystąpili:  zespoły ludowe  Dobrowianki i Radość, Klaudia Barska , Klaudia Kubiczek, Zespół wokalny GOK -  Gama (instruktor K. Kalbarczyk), grupy taneczne GOK – Chaos, Hałas i Mirage (instruktor K. Wojcieszek), Zosia Szyderska ze Szkoły Podstawowej w Tychowie zagrała kolędę na fortepianie przy akompaniamencie na skrzypcach P. Katarzyny Kalbarczyk, Hania Falana (SP Tychowo) zaśpiewała kolędę przy akompaniamencie skrzypiec (K. Kalbarczyk) oraz gitary (Michał Stanisławski). Z przedstawieniem „Pragnienia” zaprezentował się zespół pracowników ECCE HOMO z Kowalek.  Koncert prowadziła Kluadia Barska – GOK Tychowo...

17 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Kiermasz i koncert świąteczny – 14 grudnia 2018 r.
Powiększ zdjęcie

Warsztaty rękodzielnicze -świąteczne skrzaty

Strzałem w dziesiątkę okazał się pomysł zorganizowania warsztatów rękodzielniczych w zakresie szycia świątecznych skrzatów. Pani Joanna Wrońska – Jakubiec przeprowadziła takie warsztaty w pracowni plastycznej GOK oraz w świetlicach w miejscowościach: Kikowie, Sadkowie, Borzysławiu, Dobrowie, Słoninie, Trzebiszynie. Skrzaty wyszły doskonałe! Dziękujemy bardzo Pani Asi za solidnie przygotowane „półprodukty” do wykonania Skrzatów. Wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę Panów: Mateusza Janusa oraz Zdzisława Polka, którzy bezinteresownie wykonali ogromną ilość drewnianych podstawek dla Skrzatów. Mamy świadomość, że pozostałe świetlice też czekają na podobne warsztaty. I tak też się stanie na wiosnę???? Tymczasem – Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

L. Michalak – Dyrektor GOK w Tychowie

14 grudnia 2018

Zapraszamy na KIERMASZ I KONCERT BOŻONARODZENIOWY 2018 !

 

 

REGULAMIN

POLSKO – NIEMIECKI KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY
 W TYCHOWIE

14.12.2018 r

 

§ 1

Organizatorami  imprezy są : Urząd Miejski w Tychowie, Gminny Ośrodek Sportu
i Gospodarki Komunalnej oraz  Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie.

 

§  2

Impreza  ma charakter  plenerowy.

Udział  uczestników  jest  bezpłatny.

Planowana, szacunkowa, ilość uczestników- 200                                                                 

Impreza  trwa  jeden dzień i rozpoczyna się o godz.  16.00 , 14 grudnia 2018 r., a kończy
  o godz. 19.30

§  3

W czasie trwania imprezy jej uczestnicy zobowiązani są do:

1.zachowania ładu, porządku, unikania sytuacji mogących zagrażać bezpieczeństwu 

   uczestników.

   W szczególności zabrania się:

-  przynoszenia na teren uroczystości jakiejkolwiek broni i przedmiotów mogących   

   wyrządzić krzywdę innym uczestnikom  imprezy,

- spożywania napojów alkoholowych 

- zachowania niezgodnego z przyjętymi normami współżycia społecznego,

 

2.W sytuacjach wiążących się z zagrożeniem życia,  zdrowia lub mienia stosowanie  

   się do zaleceń osoby  będącej odpowiedzialnej za organizację imprezy.

 

§   4

Organizator może przerwać  imprezę  w każdym momencie, jeżeli podyktowane jest to względami bezpieczeństwa jej uczestników.

 

§   5

 

Organizator powiadamia o planowanej imprezie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie oraz Kierownika posterunku Policji w Tychowie.

 

§   6

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODOinformuję:
1) Administratorem   danych osobowych uczestnika imprezy – Polsko – Niemiecki Kiermasz Bożonarodzeniowy w Tychowie ,  jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Tychowie
ul.Wolności7,78-220Tychowo

2) Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie  jest Pani Ewa Łukjanieclukjaniec.gok@wp.pl

3)  Dane osobowe uczestnika imprezy/opiekuna prawnego uczestnika imprezy przetwarzane będą w celu promocji imprez kulturalnych organizowanych przez GOK w Tychowie, na podstawie art.6ust.1lit.e
  4) Odbiorcą  danych osobowych uczestnika imprezy/opiekuna prawnego opiekuna imprezy będą  - brak powierzenia danych osobowych

 5)  Dane osobowe będą przechowywane przez okres : 1 roku po zakończeniu imprezy,

 6) Uczestnik imprezy/opiekun prawny uczestnika imprezy posiada  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Uczestnik imprezy/opiekun prawny uczestnika imprezy ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Podstawa prawna : Ustawa o  prawie autorskim i prawach pokrewnych Art.. 81 ust. 2. pkt 2. tekst jednolity z dnia 08.05.2017 r.

 

13 grudnia 2018
Powiększ zdjęcie

Mikołajki 2018 w Gminie Tychowo

 W okresie: od 3 do 7 grudnia 2018r. w świetlicach Gminy Tychowo obchodzono uroczyście Mikołajki.  Mikołaj ze Śnieżynką odwiedzili dzieci w świetlicach, w których panie świetliczanki przygotowały
 z dziećmi świąteczny nastrój.  Przygotowano zabawy z muzyką i wiele konkurencji. W niektórych świetlicach dzieci przywitały Gości wierszykami i tańcami.  Po wspólnych zabawach Mikołaj i Śnieżynka obdarowali milusińskich słodyczami. Tak duże przedsięwzięcie wymagało współpracy wielu osób
 i instytucji. Zaangażowali się: Rodzice, Sołtysi i Rady Sołeckie, Radni: Iwona Haśkiewicz, Sylwia Czerwiak, Iwona Wiśniewska, Robert Radziuk, GKPiRPA oraz Gminny Ośrodek Kultury. Bardzo przydatna okazała się też pomoc sponsorów, których pozyskały Rady Sołeckie i GOK : Pani Tamara Świątczak i Jadwiga Matejko – Sklep Bartek w Tychowie,  Pani Jadwiga Matejko – sklep Jowisz
w Tychowie, OSP Osówko, Jerzy Żuk – Radny Powiatowy, Biuro Nieruchomości Szczecin, Pommernfisch Tychowo, Friedrichs Doble, Trend  Meble Tychowo, Redan – Okna Połczyn Zdrój, Markos – sklep w Białogardzie, sklep internetowy w Koszalinie, Henryk Budzyła – Przewodniczący Rady Powiatu Białogardzkiego, Elżbieta Król, Państwo M. T. Tomczykowie. Podziękowania należą się wszystkim, którzy sprawili w tym dniu wiele radości dzieciom.

7 grudnia, w sali widowiskowej GOK czekał na wszystkie dzieci i rodziców prezent wyjątkowy. Było to przedstawienie teatralne pt.: Hej kolęda, kolęda, w wykonaniu Teatru Władca Lalek ze Słupska. Przedstawienie było bardzo kolorowe ze względu na piękne lalki kukiełkowe, bogate w pięknie wykonane piosenki i kolędy. Niosło ono ważne treści edukacyjne i przesłanie na Święta.

Zdjęcia ze wszystkich uroczystości poniżej.

L. Michalak – Dyrektor GOK w Tychowie.

13 grudnia 2018