Konkurs pt. "Wielkanocna Pisanka" 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 lutego 2019

Konkurs plastycznego

„Pisanka Wielkanocna”

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 Pliki do pobrania (regulamin i metryczka) kliknij czytaj więcej ...

Regulamin konkursu plastycznego

„Pisanka Wielkanocna”

 

1.      Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie we współpracy Gminną Komisją Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2.      Konkurs jest skierowany do świetlic Gminy Tychowo.

3.      W konkursie mogą wziąć udział pisanki wykonane techniką dowolną w kształcie jaja – praca przestrzenna. Pisanka dowolnej wielkości i z dowolnego materiału ( wydmuszka, jajo styropianowe, itp.).

4.      Pisanki nie mogą być dziełem zbiorowym, oceniane będą jedynie te, które zostały wykonane indywidualnie.

5.      Każdy uczestnik konkursu może oddać jedną pracę wykonaną podczas zajęć w świetlicy.

6.      Oceny i wyboru najlepszych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie.

7.      Spośród wszystkich prac zgłoszonych do konkursu komisja wyłoni zwycięzców w drodze eliminacji na podstawie oceny zgodności prac z tematyką konkursu, najwyższych walorów artystycznych, pomysłowości i kompozycji, a także estetyki wykonania.

8.      Organizator zastrzega sobie przyznanie I, II, III miejsca oraz wyróżnień w zależności od ilości  zgłoszonych prac. W przypadku małej ilości zgłoszonych prac lub prac niespełniających kryteriów oceny organizator ma prawo nie przyznać nagrody lub wyróżnienia. W przypadku dużej ilości zgłoszonych prac organizator ma prawo do przyznania dodatkowych nagród lub wyróżnień.

9.      Prace winny być opatrzone metryczką zawierającą tytuł konkursu, poszczególną kategorię, imię i nazwisko autora, miejscowość oraz imię i nazwisko opiekuna świetlicy.

10.  Nagrodzeni otrzymają nagrody rzeczowe.

11.  Prace nie będą zwracane autorom.

12.  Szczegółowa interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

13.  Komisja oceni przyzna nagrody w kategoriach:

Przedszkole

Szkoła Podstawowa I-III

Szkoła Podstawowa IV-VI

Klasy VII i VIII i gimnazjalne Szkoły Podstawowej

Klasy ponadpodstawowe – wiek do 18 lat

14.  Prace należy złożyć  do 28 marca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie.

 

1.