Konkurs pt. "Marzanno Ty nasza!"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lutego 2018

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkie świetlice wiejskie Gminy Tychowo.

Regulamin konkursu i pliki do pobrania kliknij czytaj więcej ...

 

Regulamin konkursu

 

 

„Marzanno Ty nasza!”

 1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie we współpracy z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Konkurs jest skierowany do świetlic Gminy Tychowo.
 3. W konkursie mogą wziąć udział Marzanny wykonane techniką dowolną, ale w przeważającej części ze słomy.
 4. Marzanna powinna  być dziełem zbiorowym.
 5. Każda świetlica biorąca udział w konkursie może oddać jedną pracę.
 6. Oceny i wyboru najlepszych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie.
 7. Spośród wszystkich prac zgłoszonych do konkursu komisja wyłoni zwycięzców w drodze eliminacji na podstawie oceny zgodności prac z tematyką konkursu, najwyższych walorów artystycznych, pomysłowości i kompozycji, a także estetyki wykonania.
 8. Organizator zastrzega sobie przyznanie I, II, III miejsca oraz wyróżnień w zależności od ilości  zgłoszonych prac. W przypadku małej ilości zgłoszonych prac lub prac niespełniających kryteriów oceny organizator ma prawo nie przyznać nagrody lub wyróżnienia. W przypadku dużej ilości zgłoszonych prac organizator ma prawo do przyznania dodatkowych nagród lub wyróżnień.
 9. Wykonaną Marzannę należy sfotografować, a następnie przesłać maksymalnie 3 zdjęcia jednej Marzanny na adres e-mail: gok.tychowo@wp.pl z dopiskiem w treści wiadomości, w której świetlicy praca została wykonana oraz imię i nazwisko opiekuna świetlicy. UWAGA! Zdjęcia należy wykonać w wysokiej jakości, więc najlepiej aparatem lub telefonem z wbudowanym dobrej jakości aparatem.
 10. Nagrody w konkursie zakupione będą dla świetlic Gminy Tychowo .
 11. Szczegółowa interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 12. Zdjęcia należy przesłać do 15 marca 2019 r.