Zachęcamy do udziału w konkursie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2020

Dział Edukacji Artystycznej Zamku zaprasza twórców amatorów i miłośników Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z województwa zachodniopomorskiego do konkursu międzypokoleniowego ????‍????‍????‍????.

Kategorie prac:
???? praca plastyczna
???? rękodzieło
???? kolaż
✍️ poezja
???? muzyka

Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy lub filmiku, które powstały w grupie międzypokoleniowej z udziałem, np. rodziców, dziadków, wnuków, wujów i cioć, rodzeństwa, jak też przyjaciół i znajomych. Poprzez współpracę należy rozumieć bezpośrednią aktywność twórczą, jak i współdziałanie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wyróżnione prace będą eksponowane w Wirtualnej Galerii Międzypokoleniowej na Zamkowym Facebooku.

Prace zgodnie z wytycznymi ujętymi w Regulaminie należy nadsyłać do 20 czerwca 2020r. na adres mailowy: konkurs.galeria@zamek.szczecin.pl

Ogłoszenie wyników nastąpi 30 czerwca 2020r.

Zapraszamy! :)

Regulamin na stronie: https://zamek.szczecin.pl/wydarzenie/edukacja/wirtualna-galeria-miedzypokoleniowa-online/