Tychowo dla Niepodległej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 września 2019

W Tychowie organizowany będzie projekt :Tychowo dla Niepodległej. Zrealizujemy działania: cykl warsztatów w szkołach: SP oraz ZSP, dla Klubu  Seniora w Tychowie oraz podopiecznych Stowarzyszenia Amicus poświęconych tematyce :
1.Jak Polacy walczyli o niepodległość?
2.Słynni polscy bohaterowie czasów walki o niepodległość.

 

Efektem tych warsztatów będą wykonane prace plastyczne o tematyce niepodległościowej. Wszystkie one staną się "ozdobą" Tychowa .Miasteczko będzie kolorowe i pełne prac o tematyce jak   wyżej. Zostaną one wyeksponowane w witrynach sklepów, na prywatnych posesjach, w gablotach instytucji i urzędów.10 listopada odbędzie się uroczysta Msza Święta za Ojczyznę z udziałem pocztów sztandarowych oraz lokalnych artystów. Po Mszy wszyscy mieszkańcy obejrzą rekonstrukcję wydarzeń : Zdobycie Szubina przez  oddział Powstańców Wielkopolskich w 1919r.Następnie odbędzie się gra miejska  dla mieszkańców ,do której zadania przygotują drużyny  z partnerskich szkół, Stowarzyszenia, Klubu Seniora.

Od 26 sierpnia do 2września-przygotowania organizacyjne działań :podział zadań,

przydział obowiązków, określenie zakresu prac.

Od 03września do 02 października w szkołach: SP im .A. Mickiewicza, 
 ZSP im. prof. J. Radomskiego w Tychowie oraz dla Klubu Seniora i podopiecznych Stowarzyszenia Amicus, nauczyciele historii-wolontariusze pozyskani na potrzeby projektu, przeprowadzą warsztaty na tematy:1.Jak Polacy walczyli o  niepodległość?2.Słynni polscy bohaterowie czasów  walki o niepodległość. Na każdy temat odbędzie  się 9 warsztatów po1godzinie każdy.Wsumie-18 godzin warsztatów. Efektem będą wytwory plastyczne związane z powyższą tematyką warsztatów. Każda grupa ,po odbyciu warsztatów przygotuje plakaty, które posłużą do udekorowania miejsc publicznie odwiedzanych w miasteczku (sklepów/poczty, przychodni, przedszkola, żłobka, urzędu gminy, gablot GOK-u i innych posesji prywatnych)Powstanie ich około300.Pracownicy GOK przygotują zaproszenia, projekt plakatu informacyjnego o Zadaniu oraz zamówią jego druk w drukarni. 
Od 03 października do 02 listopada członkowie Stowarzyszenia Amicus, członkowie Klubu Seniora oraz nauczyciele i uczniowie SP im  .A. Mickiewicza w Tychowie, ZSP im .prof. J. Radomskiego w Tychowie, przygotują po dwa zadania do gry miejskiej. Powiązane one będą ściśle  z tematyką najważniejszych wydarzeń 1917-1922 oraz wybitnych polskich postaci tamtych czasów. Koordynatorem tego zadania będzie pracownik GOK.

Od 03 do 09 listopada wolontariusze ze szkół i ze Stowarzyszenia rozwieszą plakaty w miasteczku. Będzie ono po raz pierwszy barwnie udekorowane pracami mieszkańców: dzieci, młodzieży, seniorów i podopiecznych Stowarzyszenia Amicus (niepełnosprawni). Będzie to nowatorskie działanie w naszej miejscowości. Jako że plakaty będą rozwieszane prze z uczniów -autorów prac oraz wolontariuszy,  którymi będą dorośli, zadanie będzie realizowane z zachowaniem zasady wspólnoty pokoleniowej. Dopełnieniem będzie tu jeszcze udział seniorów z Klubu Seniora oraz podopiecznych niepełnosprawnych Stowarzyszenia Amicus. Wymiar międzypokoleniowy tej inicjatywy wzmocni więzi społeczne i odegra ważną rolę wychowania patriotycznego i obywatelskiego.  
10 listopada w Kościele Wspomożenia Wiernych w Tychowie odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta za Ojczyznę. Udział w niej wezmą poczty sztandarowe z terenu Gminy: SP im. A. Mickiewicza w Tychowie, ZSP im .prof. J Radomskiego w Tychowie, OSP w Tychowie, Koła Łowieckiego "Czajka", Koła Łowieckiego "Hubertus" .Uatrakcyjnią ją występy lokalnych artystów. Po Mszy, odbędzie się rekonstrukcja historyczna na temat: "Zdobycie Szubina przez oddział Powstańców Wielkopolskich w 1919r" .Rekonstrukcja wydarzeń dzięki swej atrakcyjności przyciągnie bardzo dużą ilość  mieszkańców. Po rekonstrukcji przeprowadzona zostanie gra miejska dla mieszkańców. Po raz pierwszy mieszkańcy będą mogli aktywnie uczestniczyć w obchodach ważnej uroczystości. Gra miejska będzie tak przeprowadzona, aby stoiska z zadaniami znajdowały się w często odwiedzanych miejscach w mieście. Pozwoli to na obserwowanie jej przebiegu przez pozostałych mieszkańców. Finałem będzie rozdanie nagród dla 3 zwycięskich drużyn oraz upominków okolicznościowych długopisy z logiem Biura Dla Niepodległej .Finał odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Tychowie. Trzy zwycięskie drużyny nagradzać będą włodarze miasta: Burmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej

Od 11 listopada do 20 listopada - Działania podsumowujące realizację projektu:1.W SP im. A. Mickiewicza w Tychowie, ZSP im. prof. J. Radomskiego w Tychowie, siedzibie Stowarzyszenia Amicus, Gminnego Ośrodka Kultury oraz w Urzędzie Miasta prezentowane będą zdjęcia z realizacji projektu 2.W lokalnej prasie podane będą informacje o wydarzeniach, które miały miejsce w czasie realizacji zadania. 3.W Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się spotkanie podsumowujące realizację zadania.

 


 

Tychowo dla Niepodległej

Tychowo  dla Niepodległej to tytuł projektu realizowanego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego Koalicje dla Niepodległej.

Gminny Ośrodek Kultury uzyskał dofinansowanie na realizację  tego zadania i był jego koordynatorem. Przedsięwzięcie w ramach Koalicji realizowali: Szkoła  Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tychowie - koordynator: Andrzej Kozłowski, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie – koordynator : Daniel Wach, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Amicus – koordynatorzy: Zofia Jarzębska, Alina Mycio, Barbara Larkowska,  oraz Klub Seniora – koordynatorzy: Jerzy Boczkowski, Alicja Jączkowska, Alina Mycio.  Zadanie wspierał Burmistrz Tychowa – Robert Falana.

 Od 03września do 02 października 2019r. w szkołach oraz dla Klubu Seniora i podopiecznych Stowarzyszenia Amicus, nauczyciele historii przeprowadzili  warsztaty na tematy:1.Jak Polacy walczyli o  niepodległość? 2.Słynni polscy bohaterowie czasów  walki o niepodległość.  Efektem  były  wytwory plastyczne związane z powyższą tematyką warsztatów.

Od 03 października do 02 listopada 2019r. członkowie Stowarzyszenia Amicus, członkowie Klubu Seniora oraz nauczyciele i uczniowie SP im. A. Mickiewicza w Tychowie, ZSP im .prof. J. Radomskiego w Tychowie, przygotowywali  zadania do Gry Miejskiej. Powiązane one były ściśle  z tematyką najważniejszych wydarzeń 1917-1922 oraz wybitnych polskich postaci tamtych czasów.

Od 03 do 09 listopada 2019r. przygotowane wcześniej  plakaty o tematyce niepodległościowej zostały rozmieszczone  w miasteczku. Tychowo zostało  po raz pierwszy barwnie udekorowane pracami mieszkańców: dzieci, młodzieży, seniorów i podopiecznych Stowarzyszenia Amicus . Było to nowatorskie działanie w naszej miejscowości. Wymiar międzypokoleniowy tej inicjatywy wzmocnił  więzi społeczne i odegrał  ważną rolę wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Dziękujemy właścicielom sklepów i zakładów oraz dyrektorom instytucji za udostępnienie   miejsca na ekspozycję prac. Dziękujemy bardzo dyrektorom i nauczycielom SP im. A. Mickiewicza oraz ZSP im. prof. J. Radomskiego , którzy tak efektywnie zaangażowali się w ten projekt. Dzieciom i młodzieży gratulujemy pięknych prac, które z podziwem i uznaniem oglądali mieszkańcy. Seniorom oraz podopiecznym  Stowarzyszenia Amicus dziękujemy za prace, które wymagały cierpliwości i  poświęcenia czasu. Większość z nich została wykonana technikami plastycznymi, które wymagają ogromu pracy. Wyszło pięknie!


10 listopada 2019r.  o godzinie 12.00 w Kościele Parafialnym w Tychowie Ksiądz Proboszcz Andrzej Sołtys celebrował Mszę Świętą za Ojczyznę. Wzięły w niej udział poczty sztandarowe: SP im. A. Mickiewicza w Tychowie, ZSP im. prof. J. Radomskiego w Tychowie, OSP w Tychowie, Koła Łowieckiego "Czajka", Koła Łowieckiego "Hubertus" .Uatrakcyjnił  ją występ chóru Chwytaj Dzień z Barwic. We Mszy Świętej uczestniczyli: zaproszeni goście oraz włodarze Gminy: Burmistrz Robert Falana, Zastępca Burmistrza Jacek Rudziński, radni miejscy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, mieszkańcy. Po Mszy Świętej, odbyła  się rekonstrukcja historyczna na temat: "Zdobycie Szubina przez oddział Powstańców Wielkopolskich w 1919r" . Dzięki swej atrakcyjności przyciągnęła ona  dużą ilość  mieszkańców. Przygotowały ja grupy rekonstrukcyjne z Bydgoszczy, Kcyni  i Szubina współpracujące z Bałtyckim  Stowarzyszeniem Miłośników Historii PERUN z Koszalina. Dziękujemy panu Zbigniewowi Izraelskiemu za współpracę w przygotowaniu przedstawienia. Rekonstrukcja była omawiana bardzo szczegółowo przez niezastąpionego w tej roli kierownika Muzeum Obrony Przeciwlotniczej im. płk. Stanisława Paszkiewicza
w Koszalinie, dr Wojciecha Grobelskiego.  Dziękujemy Księdzu Proboszczowi
za udostępnienie placu przy Kościele , który pozwolił na oddanie klimatu i scenerii dawnych czasów. Ciekawym akcentem historycznym i edukacyjnym w tym dniu, była wystawa planszowa prezentująca przebieg Powstania Wielkopolskiego i jego dowódców przygotowana przez Muzeum Ziemi Szubińskiej. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Tychowo odwiedzili licznie , na okoliczność rekonstrukcji ,mieszkańcy Szubina. O bezpieczeństwo uczestników dbali strażacy OSP Tychowo, którym składamy gorące podziękowania. Zabezpieczenie medyczne zapewniła Firma SEMED z Koszalina.

 Po rekonstrukcji przeprowadzona została  Gra Miejska dla mieszkańców, którzy mogli  aktywnie i radośnie  uczestniczyć w obchodach ważnej uroczystości państwowej. Gra Miejska została przygotowana tak, aby stoiska z zadaniami znajdowały się w często odwiedzanych miejscach w mieście. Pozwoliło to na obserwowanie jej przebiegu przez pozostałych mieszkańców. Swoje stanowiska mieli : nauczyciele i uczniowie SP im. A. Mickiewicza, ZSP im. prof, J. Radomskiego, Klub Seniora, Stowarzyszenie Amicus. Zadania były ciekawe. Wymagały wiedzy historycznej, umiejętności plastycznych, muzycznych
i sprawności fizycznej. Drużyny były wielopokoleniowe. Najmłodszym ta zabawa sprawiła wiele radości. Finałem było  rozdanie nagród dla zwycięskich drużyn oraz upominków okolicznościowych- długopisów z logiem Biura Dla Niepodległej .Uroczystość ta odbyła  się
w Urzędzie Miejskim w Tychowie. Drużyny nagradzali  włodarze miasta: Burmistrz Robert Falana i  Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Kowalski.

Dziękujemy pracownikom Urzędu Miejskiego w Tychowie za pomoc przy sporządzaniu dokumentacji fotograficznej z wydarzenia  oraz przygotowanie Sali Konferencyjnej na finał Gry Miejskiej.

Dziękujemy  Pani Dyrektor SP im. A. Mickiewicza w Tychowie Katarzynie Kalbarczyk  oraz pracownikom stołówki szkolnej za pomoc w przygotowaniu posiłku  dla przyjezdnych z daleka grup rekonstrukcyjnych oraz pozostałych gości.

Dziękujemy pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie i ich rodzinom za zaangażowanie .To były dwa miesiące wytężonej pracy przy koordynacji projektu, ale dała ona nam wszystkim dużo satysfakcji i radości.

Już dziś możemy śmiało stwierdzić, że Tychowo zrealizowało piękne zadanie. Uczciliśmy godnie 101 rocznicę odzyskania niepodległości! Dziękujemy bardzo wszystkim za współpracę!

Razem możemy więcej!

L. Michalak – autor i koordynator projektu: Tychowo dla Niepodległej

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Zapraszamy na Gminne Obchody Święta Niepodległości

  Zapraszamy na Gminne Obchody Święta Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Zapraszamy na Gminne Obchody Święta Niepodległości

  Zapraszamy na Gminne Obchody Święta Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Szkoła Podstawowa im. A . Mickiewicza w Tychowie

  Warsztaty - Szkoła Podstawowa im. A . Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Szkoła Podstawowa im. A . Mickiewicza w Tychowie

  Warsztaty - Szkoła Podstawowa im. A . Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Szkoła Podstawowa im. A . Mickiewicza w Tychowie

  Warsztaty - Szkoła Podstawowa im. A . Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Szkoła Podstawowa im. A . Mickiewicza w Tychowie

  Warsztaty - Szkoła Podstawowa im. A . Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Warsztaty - Zespół Szkół Ponadpodstawowch im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Stowarzyszenie Amicus

  Warsztaty - Stowarzyszenie Amicus

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Stowarzyszenie Amicus

  Warsztaty - Stowarzyszenie Amicus

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Stowarzyszenie Amicus

  Warsztaty - Stowarzyszenie Amicus

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Stowarzyszenie Amicus

  Warsztaty - Stowarzyszenie Amicus

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Klub Seniora

  Warsztaty - Klub Seniora

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Klub Seniora

  Warsztaty - Klub Seniora

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty - Klub Seniora

  Warsztaty - Klub Seniora

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im. prof.J. Radomskiego w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im. prof.J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im. prof.J. Radomskiego w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im. prof.J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez uczniów z ZSP im.prof. J. Radomskiego w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez Stowarzyszenie Amicus w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez Stowarzyszenie Amicus w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez Stowarzyszenie Amicus w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez Stowarzyszenie Amicus w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez Stowarzyszenie Amicus w Tychowie

  Przygotowanie prac plastycznych na Gminne Obchody Święta Niepodległości przez Stowarzyszenie Amicus w Tychowie

 • Powiększ zdjęcie Dekoracje miasta na Święto Niepodległosci

  Dekoracje miasta na Święto Niepodległosci

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

  Dekoracja miasta na Święto Niepodległości

 • Powiększ zdjęcie Msza Święta za Ojczyznę

  Msza Święta za Ojczyznę

 • Powiększ zdjęcie Msza Święta za Ojczyznę

  Msza Święta za Ojczyznę

 • Powiększ zdjęcie Msza Święta za Ojczyznę

  Msza Święta za Ojczyznę

 • Powiększ zdjęcie Chór

  Chór "Chwytaj dzień"

 • Powiększ zdjęcie Chór

  Chór " Chwytaj dzień"

 • Powiększ zdjęcie Rekonstrukcja wydarzeń

  Rekonstrukcja wydarzeń

 • Powiększ zdjęcie Rekonstrukcja wydarzeń

  Rekonstrukcja wydarzeń

 • Powiększ zdjęcie Rekonstrukcja wydarzeń

  Rekonstrukcja wydarzeń

 • Powiększ zdjęcie Rekonstrukcja wydarzeń

  Rekonstrukcja wydarzeń

 • Powiększ zdjęcie Rekonstrukcja wydarzeń

  Rekonstrukcja wydarzeń

 • Powiększ zdjęcie Rekonstrukcja wydarzeń

  Rekonstrukcja wydarzeń

 • Powiększ zdjęcie Rekonstrukcja wydarzeń

  Rekonstrukcja wydarzeń

 • Powiększ zdjęcie Rekonstrukcja wydarzeń

  Rekonstrukcja wydarzeń

 • Powiększ zdjęcie Rekonstrukcja wydarzeń

  Rekonstrukcja wydarzeń

 • Powiększ zdjęcie Rekonstrukcja wydarzeń

  Rekonstrukcja wydarzeń

 • Powiększ zdjęcie Rekonstrukcja wydarzeń

  Rekonstrukcja wydarzeń

 • Powiększ zdjęcie Rekonstrukcja wydarzeń

  Rekonstrukcja wydarzeń

 • Powiększ zdjęcie Rekonstrukcja wydarzeń

  Rekonstrukcja wydarzeń

 • Powiększ zdjęcie Rekonstrukcja wydarzeń

  Rekonstrukcja wydarzeń

 • Powiększ zdjęcie Rekonstrukcja wydarzeń

  Rekonstrukcja wydarzeń

 • Powiększ zdjęcie Rekonstrukcja wydarzeń

  Rekonstrukcja wydarzeń

 • Powiększ zdjęcie Rekonstrukcja wydarzeń

  Rekonstrukcja wydarzeń

 • Powiększ zdjęcie Rekonstrukcja wydarzeń

  Rekonstrukcja wydarzeń

 • Powiększ zdjęcie Gra Miejska

  Gra Miejska

 • Powiększ zdjęcie Gra Miejska

  Gra Miejska

 • Powiększ zdjęcie Gra Miejska

  Gra Miejska

 • Powiększ zdjęcie Gra Miejska

  Gra Miejska

 • Powiększ zdjęcie Gra Miejska

  Gra Miejska

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie Gra Miejska

  Gra Miejska

 • Powiększ zdjęcie Gra Miejska

  Gra Miejska

 • Powiększ zdjęcie Gra Miejska

  Gra Miejska

 • Powiększ zdjęcie Gra Miejska

  Gra Miejska

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej

  Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej".

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej

  Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej".

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej

  Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej".

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej

  Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej".

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej

  Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej".

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej

  Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej".

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej

  Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej".

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej

  Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej".

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej

  Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej".

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej

  Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej".

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej

  Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej".

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej

  Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej".

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej

  Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej".

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej

  Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej".

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej

  Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej".

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej

  Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej".

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej

  Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej".

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej

  Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej".

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej

  Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej".

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej

  Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Tychowo dla Niepodległej".